O mnie

Celem pracy każdego lekarza jest niesienie możliwie szybkiej i skutecznej pomocy  zgodnie z najnowszą dostępną  wiedzą medyczną.

Ortopeda Piotr Gajewski

Ortopeda Piotr Gajewski

W ortopedii i traumatologii narządu ruchu  szybka i adekwatna diagnostyka obrazowa (oprócz badania przedmiotowego) jest jednym  z najważniejszych filarów dobrej diagnozy a ta jak wiadomo jest z kolei podstawą do wdrożenia skutecznego leczenia. 

Dlatego też od kilku lat w diagnostyce u moich pacjentów wykorzystuję  ultrasonograficzne badania narządu ruchu szczególnie stawu kolanowego, barku, stawu skokowo-goleniowego, ścięgna Achillesa itp , których wyniki są pomocne w leczeniu lub weryfikacji stosowanej wcześniej terapii.  

Badania wykonuję samodzielnie na nowoczesnym cyfrowym aparacie USG firmy GE – Logic 5 Expert